Национал культуралар фестивальы болуп эрткен

Найысылалдын школалары ангы-ангы язы сөөк чоннарнын культуразын, езу чанчылдарын уран чүүл таварыштыр дамчытканнар.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков