Тываның болгаш Сибирьниң федералдыг университединиң аразында Дугуржулгага ат салдынган

Бо хүннерде Сибирьниң улуг эртем төвүнде 400 тывалар өөренип турар. Оларның 34-ү камгалал министри Сергей Шойгунуң изи-биле шериг инженерлериң белеткээр институттуң студентилери


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков