Хөй чылдар дургузунда чедиишкинниг ажылдап келген кижилерге Күрүне шанналдарын тывыскан

Республиканың аңгы-аңгы адырларынга ажылдап келген 27 кижиге Күрүне шаңналдарын тывыскан.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков