Суд ажылдакчыларының баскетбол маргылдаазынга ТР-ниң Дээди Судтуң командазы тиилээн

Декабрь 3-те бугу Россияга «Юристер хунун» демдеглеп эрттирген. Бо байырлалды 2008 чылдан демдеглеп турар. Юристер хүнүнге тураскааткан баскетбол болгаш канат тырттарынга маргылдааларны Кызылдың хоорай суду декабрь 4-те организастап эртирген. Аңаа ниитизи-биле дөрт команда киришкен. Тилекчилерни медальдар болгаш өртектиг белектер биле шаңнаан.


 

05.03.21

Общероссийский фронт Тувы проверил новое жильё для детей-сирот


В республике приступили к ликвидации несанкционированных свалок


Новая постановка Национального театра пользуется успехом у зрителя

• Архив выпусков
 

05.03.21

Россиянын кадык камгалал министри Михаил Мурашко Тывага сургакчылап турган


Кузун Каа-Хемде чаа спорт комплексти ажыглалга киирер


Кызылдын мэриязы чондан идепкейжи санал-оналдарны хүлээп турар

• Архив выпусков