Суд ажылдакчыларының баскетбол маргылдаазынга ТР-ниң Дээди Судтуң командазы тиилээн

Декабрь 3-те бугу Россияга «Юристер хунун» демдеглеп эрттирген. Бо байырлалды 2008 чылдан демдеглеп турар. Юристер хүнүнге тураскааткан баскетбол болгаш канат тырттарынга маргылдааларны Кызылдың хоорай суду декабрь 4-те организастап эртирген. Аңаа ниитизи-биле дөрт команда киришкен. Тилекчилерни медальдар болгаш өртектиг белектер биле шаңнаан.


 

26.10.21

– В Туве вход в здания органов государственной власти только при предъявлении QR-кода


– Детям в Туве запретили появляться в общественных местах без родителей


-В Дзун-Хемчикском районе после землетрясения режим повышенной готовности


• Архив выпусков
 

26.10.21

– COVID-19 талазы-биле байдал


– Эрзинниң Бай-Хөлде калчаа аарынга удур карантинни чарлаан


-Диана Доктугу Италияга мөңгүннү чаалап алган


• Архив выпусков