Чаагай чаңчылдар чылынга

Тывада Улусчу чаагай чаңчылдар чылынга тураскааткан хемчеглер дооступ турар. Улусчу чогаадылга бажыңынын сценазынга Надя Рушева аттыг уран чуул школазының өөреникчилери делегейниң аңгы-аңгы чоннарынын культуразының эртинелери:танцы, ырылары-биле таныштырган.


 

16.06.24

 • Глава Тувы поручил проверить аккарицидную обработку мест массового отдыха

 • В Туве продлили особый противопожарный режим

 • Проект «Время героев» поддержат Фондом президентских грантов

 • • Архив выпусков
   

  16.06.24

 • Тывада өртке удур онза чурумну узадыр

 • Чуртталга черлеринге онза байдал медеглекчилерин салыр

 • «Элээр суур» төлевилелге 6 суму киржир күзелин илереткен

 • • Архив выпусков