Чаагай чаңчылдар чылынга

Тывада Улусчу чаагай чаңчылдар чылынга тураскааткан хемчеглер дооступ турар. Улусчу чогаадылга бажыңынын сценазынга Надя Рушева аттыг уран чуул школазының өөреникчилери делегейниң аңгы-аңгы чоннарынын культуразының эртинелери:танцы, ырылары-биле таныштырган.


 

08.03.21

Сегодня власти и службы республики готовятся к предстоящему паводку


Коммунальщики Кызыла не везде убирают снег с крыш и тротуарный лёд


Михаил Мурашко обещал ускорить поставку в Туву вакцину и лекарства

• Архив выпусков
 

08.03.21

Март 8 – Бүгү делегейниң херээженнер хүнү


Тыва Кострома облазы-биле культурлуг кады ажылдажылга дугуржулгазын чарган


55 –ки мотоадыгжы бригадада коронавируска удур тарылга эгелээн

• Архив выпусков