Чаа-Хол кожуун чаа клубтуг апарган

Январь 25-те Чаа-Хол кожуунга 30 ажыг чылдар дургузунда ара кагдынган клубту ажыглалга киирген. Чаа культура бажыны – Тыванын Баштыны Шолбан Кара-оолдун улуг политикаже кирип, чаа-холчулерден алган бирги чагыы бооп турар.


 

30.06.22

-Открыто автобусное сообщение Кызыл-Кара-Хаак-Черби


-От Тувы весенним призывом отправились служить более 450 человек


– У кызылчан более 5 млн.рублей административных штрафов


• Архив выпусков
 

30.06.22

-Пособиелерни 2-3 неделя дургузунда төлеп эгелээр


-Кызылдың чаа прокурорун томуйлаан


– Урянхай ча адыгжыларының маргылдаазынга Тывадан команда киришкен


• Архив выпусков