Аяс Данзырынның чырык адынга

Улусчу чогаадылга бажынынга ТР-нин алдарлыг артизи Аяс Данзырынын 40 харлаан юбилейи болгаш оон чырыткылыг адынга тураскааткан «Алдын Согун» деп концерт болган. Концерти оон эш-оору, тыва аас-чогаал болуктери, сыгыт-хоомейнин дээди-мергежилдиг кууседикчилери тыва ундезин культура товунун ажылдакчылары, Тыванын Улустун хоомейжилери Игорь Кошкендей болгаш Андрей Монгуш оларнын эгелээшкини-биле эрттирген.


 

25.02.21

Шолбан Кара-оол дал ряд поручение социальному блоку правительства


Судебные приставы исследовали скорость сервиса по исполнительным производствам


В санаторий «Озеро Шира» направлено 106 детей из Тувы


• Архив выпусков
 

25.02.21

Кызылга дачаларга орук айыыл-халавын Чазак хыналдага алган


Мячылыг хоккейге Аксы-Барлык чемпион болган


Чөөн-Хемчикке «Чоннуң сүлдези» четкен

• Архив выпусков