Тывада карантин уламчылап турар

Тывада грипп, тыныш аарыгларынга удур чарлаттынган карантиннин хемчеглери уламчылап турар. Школаларда өөредилгени соксаткан. Бир неделянын дургузунда 3 мун ажыг кижи эмчиже кирип турган.


 

23.06.21

-В республике продолжает нарастать волна заражённых коронавирусом.


-Медики Тувы используют новую медтехнику при лечении своих пациентов.


-Древний тувинский край продолжает удивлять российских исследователей.


• Архив выпусков
 

23.06.21

-Тываның эки ажылдыг эмчилери квартираларны болгаш акша шаңналдарын алыр.


-Июль 8-9 хүннеринде бистиң республикавыска тудугжулар форуму болур.


-Кыдат аян-чорукчунуң иштики делегейин Россия өскерткен.


• Архив выпусков