Чаштарга чаа шиини көргүскен

«Тет-а-Тет» театрынга Тыванын Улустун Чогаалчызы Монгуш Кенин-Лопсаннын «Дээрнин корунчуу» деп чогаалынга ундезилээн, режиссер Марина Идамнын тургускан шиизиниң бирги көрүлдези болган.


 

13.05.21

В Туве завершается окотная кампания


В республике зафиксированы 14 случаев выявления поддельных денежных знаков


Национальный музей Тувы готовится к проведению «Ночи музеев»


• Архив выпусков
 

13.05.21

Мөңгүн-Тайгада коронавирус чүгээртеп эгелээн


Чеди-Хөлдүң Хендерге сумузунда тыва эки турачы, ТАР үезинде 4 удаа шүүлген моге Бегзи-Хуурак Донгакка тураскаалды тургускан


ТР-ниң ИХЯ-зы байырлал хүннеринде корум-чурумнуң статистиказын дыннаткан


• Архив выпусков