Аныяк ог булелер чаа бажыннар алган

Республикада “Оскустерге бажын” деп программанын боттаныышкыны уламчылап турар. Апрель 16-да Сут-Хол кожууннун Суг-Аксы суурда 4 аныяк ог-булелер чаа оран-саваны алган.


 

03.08.21

-В республике наблюдается небольшой спад эпидемии


-Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получат более 83 тысяч детей в Туве


-В Кызыле расширят круговую развязку, где произошло крупное ДТП


• Архив выпусков
 

03.08.21

-Тывада август 2-ден садыг төптери, банялар, парикмахерскаялар ажылдап эгелээн


-Чаштарга төлевирлерниң чарыгдалын хыналдага алыр бе?


-Кызылдың мэриязы турисчи маршрут мөөрейин чарлаан


• Архив выпусков