Аныяк ог булелер чаа бажыннар алган

Республикада “Оскустерге бажын” деп программанын боттаныышкыны уламчылап турар. Апрель 16-да Сут-Хол кожууннун Суг-Аксы суурда 4 аныяк ог-булелер чаа оран-саваны алган.


 

03.12.21

– Педагоги Тувы работают в ожидании сентябрьских и октябрьских зарплат


-Власти республики пересматривают тарифы у частных маршрутных такси


-Ситуация с коронавирусом в регионе медленно, но верно стабилизируется


• Архив выпусков
 

03.12.21

– Күрүне Думазының даргазының оралакчызы Шолбан Кара-оол улуг хүрээнин тудуун көрген


– Чөөн-Хемчик кожуун вакцинация планын күүседипкен


-СПИД –ке удур хемчеглерни эрттирген


• Архив выпусков