Аныяк ог булелер чаа бажыннар алган

Республикада “Оскустерге бажын” деп программанын боттаныышкыны уламчылап турар. Апрель 16-да Сут-Хол кожууннун Суг-Аксы суурда 4 аныяк ог-булелер чаа оран-саваны алган.


 

27.05.22

-Молодые стригали Пий-Хема применяют электрические и обычные ножницы.


-В столице Тувы открылись новые сетевые магазины группы «Красный Яр».


-Теперь в регионе будет отмечаться праздник тувинского парламентаризма.


• Архив выпусков
 

27.05.22

-Тывада 4 муң га черлерде өрттер демдеглеттинген


-Төп шериг округу өрттер өжүреринге дузалажып турар


– – Бузурукчуларның чаа аргазын приставтар сагындырганнар


• Архив выпусков