Камгалакчыларнын тергиин командазын шилиир.

Кызылга «Россиянын Онза Байдалдар Яамызынын Тывада Эргелелинин аразынга «тергиин команда» деп маргылдаанын бирги чадазы болган.


 

26.01.22

– Из-за пандемии Шагаа рекомендовано проводить в онлайн формате


– Зимовка скота в Туве проходит без потерь


-Республику посетили представители Красноярской филармонии


• Архив выпусков
 

26.01.22

– Тывада бир хонукта коронавирус аараан кижилерниң саны 300 чоокшулап эгелээн


– Школалар дистанциялыг өөредилгеже шилчий берген


– Бот идепкейниң ачызында 5 ажылчын олуттар тургустунган


• Архив выпусков