Камгалакчыларнын тергиин командазын шилиир.

Кызылга «Россиянын Онза Байдалдар Яамызынын Тывада Эргелелинин аразынга «тергиин команда» деп маргылдаанын бирги чадазы болган.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков