Олег Сарыгларга Тываның Улустуң артизи атты тывыскан

Апрель 23-те Тыванын Национал театрынга уттундурбас концерт болган. Тываның Баштыны Шолбан Кара-оолдун чарлыы-биле, сураглыг «Азиянын төвү» бөлүктүң удуртукчузу, ТР-ниң Дээди Хуралының депутады Олег Сарыгларга Тываның Улустун артизи деп хүндүлүг атты тывыскан.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков