Хүндүлээчел чоруктуң чылынга

Апрель 23-те Кызылда туризмнин информастыг харылзаа тову ажык эжиктер хүнүн эрттирген. Ол хун найысыладынңчурттакчылары, аалчылары туризм бажынынын иштинче кирип, ында болуп турар солун, ажыктыг медээлер биле таныжар аргалыг болганнар.


 

21.04.21

Сегодня Президент В.Путин выступит ежегодным Посланием Федеральному Собранию


9 мая во всех регионах России пройдут народные виртуальные парады Победителей


Тува готовится к открытию детского-оздоровительного сезона


• Архив выпусков
 

21.04.21

Бо хүн РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Федералдыг Чыышка Айыткалын кылыр


Тыванын чурттакчылары чаагайжыдар девискээрлерни шилиир


Тывада 98 кижи 100 харлыг, оон хөй бооп болур


• Архив выпусков