Айыылдыг 6 «А»

Кызылда 6А маршрутта халдып турар «Газельдер»-нин» бирээзинден унуп чыткаш, эжиинге буду кыстына берген херээжен кижини 2 метр черге соортупкен. Оон туннелинде пассажир эът-кежинде хой санныг кемдээшкиннерни алган. Шак мындыг онза болуушкун май 1-де болган.


 

27.05.22

-Молодые стригали Пий-Хема применяют электрические и обычные ножницы.


-В столице Тувы открылись новые сетевые магазины группы «Красный Яр».


-Теперь в регионе будет отмечаться праздник тувинского парламентаризма.


• Архив выпусков
 

27.05.22

-Тывада 4 муң га черлерде өрттер демдеглеттинген


-Төп шериг округу өрттер өжүреринге дузалажып турар


– – Бузурукчуларның чаа аргазын приставтар сагындырганнар


• Архив выпусков