Май 1 делгерезин!

Будун чурт частың болгаш күш-ажылдын хүнүн демдеглеп эрттирген. Кызылга хемчеглер Арат шөлунге эрткен. Чаагай чаңчыл езугаар, ажылчын коллективтернин парады-биле эгелээн. Байырлыг чыскаалга 10 мун ажыг кижи киришкен.


 

08.02.23


— Власти республики готовятся к весенним паводкам


-В столице плохо убирается снег на дорогах


-Аграрии Тувы ждут дополнительные корма для животноводческой отрасли


• Архив выпусков
 

08.02.23


-Статистика албаны айтырыышкынны чорудуп турар


-Эртемденнер чаа номнарын таныштырганнар


-Чадаг хоккей Ак-Довурактың ынак оюну апарган


• Архив выпусков