Май 1 делгерезин!

Будун чурт частың болгаш күш-ажылдын хүнүн демдеглеп эрттирген. Кызылга хемчеглер Арат шөлунге эрткен. Чаагай чаңчыл езугаар, ажылчын коллективтернин парады-биле эгелээн. Байырлыг чыскаалга 10 мун ажыг кижи киришкен.


 

27.05.22

-Молодые стригали Пий-Хема применяют электрические и обычные ножницы.


-В столице Тувы открылись новые сетевые магазины группы «Красный Яр».


-Теперь в регионе будет отмечаться праздник тувинского парламентаризма.


• Архив выпусков
 

27.05.22

-Тывада 4 муң га черлерде өрттер демдеглеттинген


-Төп шериг округу өрттер өжүреринге дузалажып турар


– – Бузурукчуларның чаа аргазын приставтар сагындырганнар


• Архив выпусков