Май 1-ниң хүрежи

Май 1 байырлалының тыва хүреш мөөрейинге,бо удаада, Тыванын начыннары, Арзылаңнары-биле кады кожавыс Моол Республикадан 4 мөге содаглангаш, көктүг-шыктыг «Хуреш» стадионунга девип, унуп келген. Ниитизи-биле 112 шилиндек, шыырак мөгелерниң хурежинден бистин тырттырар болүүвүстүң белеткээн репортажы.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков