«Мергежилдер следу»

Найысылалдын төвүнге, эртенги шакта, улуг парад- чыскаал эгелевээнде-ле, мергежилдерниң «следу» эгелээн. Анаа киржип келген аңгы-аңгы профессионал ооредилге черлеринден сургуулдар боттарынын өөренип турар мергежилдеринге таныштырылга делгелгени чоруткан.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков