Тыва хүрештиң чаа дүрүмнери

Тыва үндезин культура төвүнге республиканын тыва хуреш федерациязынын хуралы болган. Анаа тыва хурештиң чаа киирген дүрүмнериниң дугайында чугааны чоруткан. Хуралга Тываның Күчүтен мөгези Аяс Монгуш, Арзылаё мөгелер Маадыр Монгуш, Сайын-Белек Түлүш болгаш өске-даа ат-сураглыг мөгелер кээп киришкен.


 

06.05.21

Сегодня День Конституции Республики Тыва


Сегодня 114 лет со дня рождения героя Великой Отечественной войны Николая Гастелло


В Туве назначили нового зампреда — министра экономики


• Архив выпусков
 

06.05.21

Мөңгүн-Тайгада COVID -19 катап нептереп эгелээн


Тывада вакцинацияның байдалы


Аңдарылган «Урал»-га чораан 3 пассажирлерниң байдалы эки


• Архив выпусков