Часпас адыгжылар маргылдаазы

Чаа-Хол кожуунга араалыг улуг боолар-биле республика чергелиг боодалга маргылдаазы эрткен. 8 дугаар болуп турар турнирге 54 часпас адыгжылар моорейлешкен. Бо маргылдааны Спортчу аңчы клуб – «Мажаалай»-ның үндезилекчилериниң бирээзи чораан Александр Шаалының чырык адынга тураскаадып эрттирген.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков