Часпас адыгжылар маргылдаазы

Чаа-Хол кожуунга араалыг улуг боолар-биле республика чергелиг боодалга маргылдаазы эрткен. 8 дугаар болуп турар турнирге 54 часпас адыгжылар моорейлешкен. Бо маргылдааны Спортчу аңчы клуб — «Мажаалай»-ның үндезилекчилериниң бирээзи чораан Александр Шаалының чырык адынга тураскаадып эрттирген.


 

17.08.22

Сегодня в Туве День хоомея. В ЦТК Международный конкурс исполнителей горлового пения


Суточный прирост носителей коронавируса в Туве достиг 200


В селе Бурен-Бай-Хаак преображается новый православный храм


• Архив выпусков
 

17.08.22

Кожалар-биле социал-экономиктиг болгаш культурлуг харылзаалар дугуржулгазын чарган


Россияның культура министриниң оралакчызы Владимир Осинцев тудугларны хынап көрген


Айдың Монгуш- Чаан мөге!


• Архив выпусков