Сөглээн сөс- 2 ак рояльдар

Эрткен чылын Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин тур када күүседип турар Шолбан Кара-оолдуң амы-хууда хууда х\лээп алыышкынының үезинде, Ростислав Кенденбиль аттыг республиканың уран чуул школазынын өөреникчизи Чайзат Чечек-оол дилег киирген. Школа-интернатка өөрениринге шупту таарымчалыг байдалдар тургустунган, чугле рояль четпейн турар. Шолбан Кара-оол ынчангы аазаан сөзүн тудуп, чоокта чаа ийи рояльды садып берген.


 

10.08.22

Животноводы бьют тревогу в связи с засухой


Для школ Тувы поступили свыше 30 тысяч новых учебников


В Туве выявили 13 водителей с фальшивыми водительскими удостоверениями


• Архив выпусков
 

10.08.22

Наадым, Республика хүнү чоокшулаан


“Кыштаг” төлевилелдиң түңнелдерин үндүрген


Маска катап эглип келген


• Архив выпусков