Сөглээн сөс- 2 ак рояльдар

Эрткен чылын Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин тур када күүседип турар Шолбан Кара-оолдуң амы-хууда хууда х\лээп алыышкынының үезинде, Ростислав Кенденбиль аттыг республиканың уран чуул школазынын өөреникчизи Чайзат Чечек-оол дилег киирген. Школа-интернатка өөрениринге шупту таарымчалыг байдалдар тургустунган, чугле рояль четпейн турар. Шолбан Кара-оол ынчангы аазаан сөзүн тудуп, чоокта чаа ийи рояльды садып берген.


 

26.10.21

– В Туве вход в здания органов государственной власти только при предъявлении QR-кода


– Детям в Туве запретили появляться в общественных местах без родителей


-В Дзун-Хемчикском районе после землетрясения режим повышенной готовности


• Архив выпусков
 

26.10.21

– COVID-19 талазы-биле байдал


– Эрзинниң Бай-Хөлде калчаа аарынга удур карантинни чарлаан


-Диана Доктугу Италияга мөңгүннү чаалап алган


• Архив выпусков