Сөглээн сөс- 2 ак рояльдар

Эрткен чылын Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин тур када күүседип турар Шолбан Кара-оолдуң амы-хууда хууда х\лээп алыышкынының үезинде, Ростислав Кенденбиль аттыг республиканың уран чуул школазынын өөреникчизи Чайзат Чечек-оол дилег киирген. Школа-интернатка өөрениринге шупту таарымчалыг байдалдар тургустунган, чугле рояль четпейн турар. Шолбан Кара-оол ынчангы аазаан сөзүн тудуп, чоокта чаа ийи рояльды садып берген.


 

07.03.21

Премьер России и глава Тувы наметили ближайшие задачи для региона


Хорошее хозяйство – сытая семья. Мнение депутата Верховного Хурала


Экономика исправительной системы и продовольственный рынок Тувы

• Архив выпусков
 

07.03.21

Россияның Чазааның даргазы Михаил Мишустин баштаан министрлер делегациязы Тывага кээп чораан


Федералдыг министрлер-биле ажыл-агыйжы ужуражылгалар эрткен


Тывада Кострома облазының хүннери эгелээн

• Архив выпусков