Сөглээн сөс- 2 ак рояльдар

Эрткен чылын Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин тур када күүседип турар Шолбан Кара-оолдуң амы-хууда хууда х\лээп алыышкынының үезинде, Ростислав Кенденбиль аттыг республиканың уран чуул школазынын өөреникчизи Чайзат Чечек-оол дилег киирген. Школа-интернатка өөрениринге шупту таарымчалыг байдалдар тургустунган, чугле рояль четпейн турар. Шолбан Кара-оол ынчангы аазаан сөзүн тудуп, чоокта чаа ийи рояльды садып берген.


 

23.06.21

-В республике продолжает нарастать волна заражённых коронавирусом.


-Медики Тувы используют новую медтехнику при лечении своих пациентов.


-Древний тувинский край продолжает удивлять российских исследователей.


• Архив выпусков
 

23.06.21

-Тываның эки ажылдыг эмчилери квартираларны болгаш акша шаңналдарын алыр.


-Июль 8-9 хүннеринде бистиң республикавыска тудугжулар форуму болур.


-Кыдат аян-чорукчунуң иштики делегейин Россия өскерткен.


• Архив выпусков