Сөглээн сөс- 2 ак рояльдар

Эрткен чылын Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин тур када күүседип турар Шолбан Кара-оолдуң амы-хууда хууда х\лээп алыышкынының үезинде, Ростислав Кенденбиль аттыг республиканың уран чуул школазынын өөреникчизи Чайзат Чечек-оол дилег киирген. Школа-интернатка өөрениринге шупту таарымчалыг байдалдар тургустунган, чугле рояль четпейн турар. Шолбан Кара-оол ынчангы аазаан сөзүн тудуп, чоокта чаа ийи рояльды садып берген.


 

03.02.23


-Туве усилена профилактическая работа с населением из-за инцидентов с угарным газом.


-ДОМ.РФ готов выступить оператором льготной ипотеки в Туве


-Судебные приставы внедрили в работу бота-помощника


• Архив выпусков
 

03.02.23


-Росcияның Чазак даргазынын оралакчызы Виктория Абрамченко-биле Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ужурашкан


-Адалар чөвүлели 10 чыл болган


-Февральда дыштаныр хүннер немежи берген


• Архив выпусков