Тывада чаа эът болбаазырадыр бүдүрүлге чери ажыттынган

Май 30-де Тывага чаа кодээ ажыл-агыйның эът болбаазырадыр будурулгезин Чазактын деткимчези-биле ажыдар аргалыг болган. Кызыл кожууннун Сукпак сумузунун чоогунда «Заря» көдээ ажыл-агый кооперативиниң чаа будурулгезинин конвейер шугуму ажылдап эгелээн.


 

03.12.23


 • В России условия льготной ипотеки могут быть пересмотрены

 • У алиментщика взыскали земельный участок

  • В Туве объявлен месячник борьбы с волками

  • Архив выпусков
   

  03.12.23


 • Россияда чиигелделиг ипотеканы эде көрүп болур

 • ТР-ниң ИХЯ-га шаңналдарны тывыскан

  • Алимент төлевес аданың чер участогун оглунга берипкен

 • • Архив выпусков