Тывада чаа эът болбаазырадыр бүдүрүлге чери ажыттынган

Май 30-де Тывага чаа кодээ ажыл-агыйның эът болбаазырадыр будурулгезин Чазактын деткимчези-биле ажыдар аргалыг болган. Кызыл кожууннун Сукпак сумузунун чоогунда «Заря» көдээ ажыл-агый кооперативиниң чаа будурулгезинин конвейер шугуму ажылдап эгелээн.


 

02.03.21

Сейчас республика пока готовит контракты по сотням объектов нацпроектов


Фирма «Верба» вносит свою лепту в деревообрабатывающую отрасль Тувы


Алкогольный бар в центре Кызыла не даёт спокойно жить горожанам

• Архив выпусков
 

02.03.21

Ак-Талда чайынды-биле демисел чоруп турар


Бо чылын Тывага 300 ажыг тудуг объектилери планче кирген


Найысылалга ширбишболга чемпионат чарлаттынган

• Архив выпусков