Тывада чаа эът болбаазырадыр бүдүрүлге чери ажыттынган

Май 30-де Тывага чаа кодээ ажыл-агыйның эът болбаазырадыр будурулгезин Чазактын деткимчези-биле ажыдар аргалыг болган. Кызыл кожууннун Сукпак сумузунун чоогунда «Заря» көдээ ажыл-агый кооперативиниң чаа будурулгезинин конвейер шугуму ажылдап эгелээн.


 

12.06.24

 • Сегодня День России

 • Владислав Ховалыг провел рабочие встречи с Главами Бурятии, Калмыкии и Хакасии

 • Предприниматели помогут украсить Кызыл к его 110-летию

 • • Архив выпусков
   

  12.06.24

 • Июнь 12- Россияның хүнүнде Кызылга байырлыг хемчеглер эрттер

 • Эрткен 5 айда Тываның чурттакчылары бузурукчуларга 50 миллион рубльди алыскан

 • «Сыгыт,хөөмей Өвүр черде» мөөрейниң тиилекчизин чылгы-биле шаңнаар болган

 • • Архив выпусков