Улуг-Хемчилер Москвага ырлаар

Май 21-22-де Новосибирск хоорайга болган СФО-нуң Россия чергелиг ниити ырылар фестивалынга «Тыва- бистиң өргээвис» деп мөөрейниң тиилекчилери Улуг-Хем ансамблинин уран чогаадыкчы коллективи киришкеш, бирги чергенин лауреаттары болган. Ноябрьда 23 чугле эр кижилерден тургустунган хорнуң ыраажылары Москвага Россия чергелиг ниити ырылар фестивалынга киржир.


 

30.06.22

-Открыто автобусное сообщение Кызыл-Кара-Хаак-Черби


-От Тувы весенним призывом отправились служить более 450 человек


– У кызылчан более 5 млн.рублей административных штрафов


• Архив выпусков
 

30.06.22

-Пособиелерни 2-3 неделя дургузунда төлеп эгелээр


-Кызылдың чаа прокурорун томуйлаан


– Урянхай ча адыгжыларының маргылдаазынга Тывадан команда киришкен


• Архив выпусков