«Чемгерикчи инек» Мөнгүн-Тайгада

«Чемгерикчи инек» деп губернатор төлевилели хөй ажы-төлдүг болгаш орулгазы эвээш =ө-бүлелерге хууда ажыл-агыйын ажыдып алырынга дузалыг бооп турар. Мөнгүн-Тайга кожуунда элээн хөй өг-б\лелер ук төлевилелдиң киржикчилери болганнар.


 

01.03.21

Минобразования Тувы провело акцию «Пожарный извещатель – многодетным семьям»


Туве завершено следствие по делу ОПГ


В селе Бай-Хаак «Юные друзья полиции» приняли присягу


• Архив выпусков
 

01.03.21

Март 1-криминалистерниң байырлалы


Аржаана Дандаа “Россияның дефектолог башкызы -2020”-ге 2-ги черни чаалап алган


Суд приставтары рейдини чоруткан

• Архив выпусков