Чугула херек хан

Июль 14-те бүдүн делегей донорлар хүнүн демдеглеп эрттирер. Ук байырлалга уткуштур Кызыл хоорайнын полициязы «Чуртталганы берип тур мен» деп акцияны эрттирген. Ниитизи-биле 10 литр ханны полиция ажылдакчылары дужааган.


 

27.05.22

-Молодые стригали Пий-Хема применяют электрические и обычные ножницы.


-В столице Тувы открылись новые сетевые магазины группы «Красный Яр».


-Теперь в регионе будет отмечаться праздник тувинского парламентаризма.


• Архив выпусков
 

27.05.22

-Тывада 4 муң га черлерде өрттер демдеглеттинген


-Төп шериг округу өрттер өжүреринге дузалажып турар


– – Бузурукчуларның чаа аргазын приставтар сагындырганнар


• Архив выпусков