Аалчылар чылының аалчылары

Татарстаннын культура сайыдынын бирги оралакчызы Эльвира Камаловага удурткан делегация Тывада аалдап келген. Тыванын культура адырынын ажыл-агыйы-биле арга-дуржулга солчуп келген хүндүлуг аалчыларны, музейнин ажылдакчылары уткаан. Татар өннүктерге ховар экспонаттар биле дериттинген залдарны сонуургадып таныштырган.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков