Аалчылар чылының аалчылары

Татарстаннын культура сайыдынын бирги оралакчызы Эльвира Камаловага удурткан делегация Тывада аалдап келген. Тыванын культура адырынын ажыл-агыйы-биле арга-дуржулга солчуп келген хүндүлуг аалчыларны, музейнин ажылдакчылары уткаан. Татар өннүктерге ховар экспонаттар биле дериттинген залдарны сонуургадып таныштырган.


 

06.05.21

Сегодня День Конституции Республики Тыва


Сегодня 114 лет со дня рождения героя Великой Отечественной войны Николая Гастелло


В Туве назначили нового зампреда — министра экономики


• Архив выпусков
 

06.05.21

Мөңгүн-Тайгада COVID -19 катап нептереп эгелээн


Тывада вакцинацияның байдалы


Аңдарылган «Урал»-га чораан 3 пассажирлерниң байдалы эки


• Архив выпусков