«Азия төвү» 5000 муң үннерни алган

Тывада «Азияның төву» тураскаал Россиянын банкызызың ундурер деп турары 200 болгаш 2000 рубль үнелиг саазын акшаларынга чуруу үнүп келир кордакчыларынын санында . Тураскаал интернетке бадылаашкынга 5000 ажыг үннерни алгаш, ийиги турже кире берген.


 

27.05.22

-Молодые стригали Пий-Хема применяют электрические и обычные ножницы.


-В столице Тувы открылись новые сетевые магазины группы «Красный Яр».


-Теперь в регионе будет отмечаться праздник тувинского парламентаризма.


• Архив выпусков
 

27.05.22

-Тывада 4 муң га черлерде өрттер демдеглеттинген


-Төп шериг округу өрттер өжүреринге дузалажып турар


– – Бузурукчуларның чаа аргазын приставтар сагындырганнар


• Архив выпусков