Делегей чергелиг сумо маргылдаазынын түңнелдери

Июль 16-да «Хүреш» стадионунга Россияның алдарлыг тренери Радислав Монгуштун чырык адынга тураскааткан делегей чергелиг сумо маргылдаазы болган. 85, 100, 115 база 115-тен аар деңзилиг улуг-шыырак могелернин аразынга чидиг сегиржип алыышкыннарынга Москва, Красноярск, Грузия, Таджикистандан болгаш Сонгу Осетия Аланиядан спортчулар келген.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков