Хайыраканда ногаа шыгжамыры ажыттынган

Чөөн-Хемчик кожууннуё Хайыракан сумузунда 90 чылдарда буурап дүшкен совхозтун ногаа шыгжаар черин хууда сайгарлыкчы Неля Сарыглар Чазактын тус-чер чагыргазынын деткимчези-биле септеп кылгаш, катап ажыглалче киирген.


 

25.02.21

Шолбан Кара-оол дал ряд поручение социальному блоку правительства


Судебные приставы исследовали скорость сервиса по исполнительным производствам


В санаторий «Озеро Шира» направлено 106 детей из Тувы


• Архив выпусков
 

25.02.21

Кызылга дачаларга орук айыыл-халавын Чазак хыналдага алган


Мячылыг хоккейге Аксы-Барлык чемпион болган


Чөөн-Хемчикке «Чоннуң сүлдези» четкен

• Архив выпусков