Хороо езулалы

Чөөн-Хемчик кожууннуё төвү Чадаанадан 15 километр черде «Үстүү-Хүрээ» дуганынга чедир чадаг кылажтажып чедер сарыг-шажынныё «Хороо» деп ыдыктыг езулалы база бир кол черни ээлээн


 

30.06.22

-Открыто автобусное сообщение Кызыл-Кара-Хаак-Черби


-От Тувы весенним призывом отправились служить более 450 человек


– У кызылчан более 5 млн.рублей административных штрафов


• Архив выпусков
 

30.06.22

-Пособиелерни 2-3 неделя дургузунда төлеп эгелээр


-Кызылдың чаа прокурорун томуйлаан


– Урянхай ча адыгжыларының маргылдаазынга Тывадан команда киришкен


• Архив выпусков