Хороо езулалы

Чөөн-Хемчик кожууннуё төвү Чадаанадан 15 километр черде «Үстүү-Хүрээ» дуганынга чедир чадаг кылажтажып чедер сарыг-шажынныё «Хороо» деп ыдыктыг езулалы база бир кол черни ээлээн


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков