Өзүп орар чемпионнар

Тывадан өөреникчилер шыдыраага Россиянын кубогунун шилилге чадазынга бирги болгаш ийиги черлерни чаалап алганнар. 11 харга чедир бөлүкке киришкен Арсения Ойдуп-биле Милена Монгуш тиилелгелиг чанып келгеннер.


 

02.03.21

Сейчас республика пока готовит контракты по сотням объектов нацпроектов


Фирма «Верба» вносит свою лепту в деревообрабатывающую отрасль Тувы


Алкогольный бар в центре Кызыла не даёт спокойно жить горожанам

• Архив выпусков
 

02.03.21

Ак-Талда чайынды-биле демисел чоруп турар


Бо чылын Тывага 300 ажыг тудуг объектилери планче кирген


Найысылалга ширбишболга чемпионат чарлаттынган

• Архив выпусков