Өзүп орар чемпионнар

Тывадан өөреникчилер шыдыраага Россиянын кубогунун шилилге чадазынга бирги болгаш ийиги черлерни чаалап алганнар. 11 харга чедир бөлүкке киришкен Арсения Ойдуп-биле Милена Монгуш тиилелгелиг чанып келгеннер.


 

29.05.24

 • Началась разработка проектно-сметной документации Шагонарской ТЭЦ

 • В Туве идет пересчет яков

 • Праймериз ЕР прошел в конкурентных условиях

 • • Архив выпусков
   

  29.05.24

 • Шагаан-Арыгга чаа ЧЭТ-тиң дөзевилел-төлевилелин тургузуп эгелээн

 • Шагаан-Арыгның одалга төвүнге частыышкын үезинде когараан 2 кижини эмнелгеден үндүр бижипкен

 • Тывада хемнер чавызааны демдеглеттинген

 • • Архив выпусков