Беш хонук дургузунда соок тайгага чааскаан аскаш, канчап дириг артарыл?..

Бии-Хемниң Билелиг сумудан 48 харлыг Алдын-оол Кара-Хунаның амыдыралындан чижек. Канчаар асканыл, 5 хонуктун дургузунда чааскаан тайгага канчаар хонуп турганыл, чүнү чип турганыл, аңаа чүү дузалааныл?


 

03.03.21

Власти республики ожидают российский правительственный десант


Судебные приставы Тувы акцентируют работу по социальному блоку


Технический прогресс и наука, или как археологи используют дроны

• Архив выпусков
 

03.03.21

Тыванын экономика яамызы 2020 чылда шалыңы өзүлделиг адырларны тодараткан


63-кү «Кызылдың хүндүлүг хамаатызын» май 1-ге чедир бадылаар


«Чоннуң сүлдези» Тожу биле Тере-Хөлге чедер

• Архив выпусков