«Даглар, ховуларның аялгалары» – филармонияга чаңгыланган.

ТР-ниң Чазааның үрер хөгжүм оркестри ТАР-ның 95 чыл оюнга тураскаадып, «Даглар, ховуларның аялгалары» деп чаа программазы-биле мөгейикчилерин өөрткен. Үрер хөгжүм оркестринге таарыштыр чаа хөөн-биле күүсеткен улустуң ырылары чаа тынышты ап, көрүкчүлерниң база катап сагыш-сеткилин доюлдуруп, магадаткан. Оркестрниң чаа программазының баштайгы көрүлдезин диңмиттиг адыш часкаашкыннары-биле хүлээп алган.


 

18.01.22

– В регионе бай-тайгинцы энергично развивают частный сектор экономики


-Энергетики республики опубликовали июльские цены за электроэнергию


– Артисты-народники победили во всероссийском смотре и получили грант


• Архив выпусков
 

18.01.22

– Тывада хөй-ниити черлеринге массалыг хемчеглерни эрттирерин хоруп каан


– Тываже омикрон кирип келгени-биле дистанциялыг өөредилгени киирер, киирбезин көрүп турар


– Скиф херээжен кижиниң күрүнеге туружу бедик турган


• Архив выпусков