«Даглар, ховуларның аялгалары» – филармонияга чаңгыланган.

ТР-ниң Чазааның үрер хөгжүм оркестри ТАР-ның 95 чыл оюнга тураскаадып, «Даглар, ховуларның аялгалары» деп чаа программазы-биле мөгейикчилерин өөрткен. Үрер хөгжүм оркестринге таарыштыр чаа хөөн-биле күүсеткен улустуң ырылары чаа тынышты ап, көрүкчүлерниң база катап сагыш-сеткилин доюлдуруп, магадаткан. Оркестрниң чаа программазының баштайгы көрүлдезин диңмиттиг адыш часкаашкыннары-биле хүлээп алган.


 

13.05.21

В Туве завершается окотная кампания


В республике зафиксированы 14 случаев выявления поддельных денежных знаков


Национальный музей Тувы готовится к проведению «Ночи музеев»


• Архив выпусков
 

13.05.21

Мөңгүн-Тайгада коронавирус чүгээртеп эгелээн


Чеди-Хөлдүң Хендерге сумузунда тыва эки турачы, ТАР үезинде 4 удаа шүүлген моге Бегзи-Хуурак Донгакка тураскаалды тургускан


ТР-ниң ИХЯ-зы байырлал хүннеринде корум-чурумнуң статистиказын дыннаткан


• Архив выпусков