«Даглар, ховуларның аялгалары» — филармонияга чаңгыланган.

ТР-ниң Чазааның үрер хөгжүм оркестри ТАР-ның 95 чыл оюнга тураскаадып, «Даглар, ховуларның аялгалары» деп чаа программазы-биле мөгейикчилерин өөрткен. Үрер хөгжүм оркестринге таарыштыр чаа хөөн-биле күүсеткен улустуң ырылары чаа тынышты ап, көрүкчүлерниң база катап сагыш-сеткилин доюлдуруп, магадаткан. Оркестрниң чаа программазының баштайгы көрүлдезин диңмиттиг адыш часкаашкыннары-биле хүлээп алган.


 

21.06.24

 • Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» поддержала строительство трансграничного коридора через Туву

 • О подвиге Буяна Седипа на СВО

 • В лесах Тес-хемского района провели учет численности сибирского шелкопряда

 • • Архив выпусков
   

  21.06.24

 • Тываның Баштыңы Влаңислав Ховалыг Новосибирскиге транспорт форумунга киришкен

 • Чаа-Хөл кожуунда социал керээ программазы-биле 42 сайгарлыкчы бодунуң херээн ажыткан

 • Найысылалга Күнделин Ринпоче номналды кылган

 • • Архив выпусков