«Даглар, ховуларның аялгалары» – филармонияга чаңгыланган.

ТР-ниң Чазааның үрер хөгжүм оркестри ТАР-ның 95 чыл оюнга тураскаадып, «Даглар, ховуларның аялгалары» деп чаа программазы-биле мөгейикчилерин өөрткен. Үрер хөгжүм оркестринге таарыштыр чаа хөөн-биле күүсеткен улустуң ырылары чаа тынышты ап, көрүкчүлерниң база катап сагыш-сеткилин доюлдуруп, магадаткан. Оркестрниң чаа программазының баштайгы көрүлдезин диңмиттиг адыш часкаашкыннары-биле хүлээп алган.


 

02.03.21

Сейчас республика пока готовит контракты по сотням объектов нацпроектов


Фирма «Верба» вносит свою лепту в деревообрабатывающую отрасль Тувы


Алкогольный бар в центре Кызыла не даёт спокойно жить горожанам

• Архив выпусков
 

02.03.21

Ак-Талда чайынды-биле демисел чоруп турар


Бо чылын Тывага 300 ажыг тудуг объектилери планче кирген


Найысылалга ширбишболга чемпионат чарлаттынган

• Архив выпусков