«Даглар, ховуларның аялгалары» — филармонияга чаңгыланган.

ТР-ниң Чазааның үрер хөгжүм оркестри ТАР-ның 95 чыл оюнга тураскаадып, «Даглар, ховуларның аялгалары» деп чаа программазы-биле мөгейикчилерин өөрткен. Үрер хөгжүм оркестринге таарыштыр чаа хөөн-биле күүсеткен улустуң ырылары чаа тынышты ап, көрүкчүлерниң база катап сагыш-сеткилин доюлдуруп, магадаткан. Оркестрниң чаа программазының баштайгы көрүлдезин диңмиттиг адыш часкаашкыннары-биле хүлээп алган.


 

27.01.23


-Сегодня прокуратура Тувы подводит итоги работы за год


-В Туве посещаемость современных библиотек выросла на 40%


-В Туве вышли в свет мемуары о тувинских добровольцах


• Архив выпусков
 

27.01.23


-Тес-Хемден дорамчылаткан оолду Кызылда эмнеп турар


-Чаа хүрээде Шагаада ажыдыышкынга белеткенип турар


-Чаа уруглшар садын ажыткан


• Архив выпусков