Республикада дүжүт ажаалдазы доозулган

Бо хүннерде ТР-ниң көдээ ажыл-агый яамызы дүжүт ажаалдазының түңнелдерин үндүрүп турар. Оът-сиген эки үнгени-биле мал чеминиң белеткели уезинде доозулган. Бүгү республиканын девискээринде 165 мун тонна сиген кестинген. Эрткен чылга деңнээрге 44, 3 тонна азы 17 хуу хөй мал чеми белеткеттинген.


 

23.06.21

-В республике продолжает нарастать волна заражённых коронавирусом.


-Медики Тувы используют новую медтехнику при лечении своих пациентов.


-Древний тувинский край продолжает удивлять российских исследователей.


• Архив выпусков
 

23.06.21

-Тываның эки ажылдыг эмчилери квартираларны болгаш акша шаңналдарын алыр.


-Июль 8-9 хүннеринде бистиң республикавыска тудугжулар форуму болур.


-Кыдат аян-чорукчунуң иштики делегейин Россия өскерткен.


• Архив выпусков