Республикада дүжүт ажаалдазы доозулган

Бо хүннерде ТР-ниң көдээ ажыл-агый яамызы дүжүт ажаалдазының түңнелдерин үндүрүп турар. Оът-сиген эки үнгени-биле мал чеминиң белеткели уезинде доозулган. Бүгү республиканын девискээринде 165 мун тонна сиген кестинген. Эрткен чылга деңнээрге 44, 3 тонна азы 17 хуу хөй мал чеми белеткеттинген.


 

08.03.21

Сегодня власти и службы республики готовятся к предстоящему паводку


Коммунальщики Кызыла не везде убирают снег с крыш и тротуарный лёд


Михаил Мурашко обещал ускорить поставку в Туву вакцину и лекарства

• Архив выпусков
 

08.03.21

Март 8 – Бүгү делегейниң херээженнер хүнү


Тыва Кострома облазы-биле культурлуг кады ажылдажылга дугуржулгазын чарган


55 –ки мотоадыгжы бригадада коронавируска удур тарылга эгелээн

• Архив выпусков