Национал музейде ТВ-нин – 50, РВ-нин 80 чыл оюнга тураскааткан делгелгеде ужуражылгалар

Тыванын национал музейинге ТР-нин алдарлыг ажылакчызы, ССРЭ-нин телевидение болгаш радионун тергиини, ТР-нин шылгарангай куш-ажылы медальдын эдилекчизи, Кызылдын хундулуг хамаатызы Дыдый Сотпа-биле Кызылдын башкы колледжизинин сургуулдары ужурашкан.


 

27.01.23


-Сегодня прокуратура Тувы подводит итоги работы за год


-В Туве посещаемость современных библиотек выросла на 40%


-В Туве вышли в свет мемуары о тувинских добровольцах


• Архив выпусков
 

27.01.23


-Тес-Хемден дорамчылаткан оолду Кызылда эмнеп турар


-Чаа хүрээде Шагаада ажыдыышкынга белеткенип турар


-Чаа уруглшар садын ажыткан


• Архив выпусков