ТР-ниң чазааның үрер хөгжүм оркестри чаа программаны белеткеп турар

Бугу-делгей чергелиг конкурстарнын каш дакпыр лауреаттары ТР-нин Чазаанын урер хогжум оркестри октябрь 12-де ТАР –нын 95 чыл оюнга тураскааткан чаа программалыг концертин корукчулерге бараалгадыр. Концерттин ады «Даглар, ховуларнын аялгалары».


 

01.03.21

Минобразования Тувы провело акцию «Пожарный извещатель – многодетным семьям»


Туве завершено следствие по делу ОПГ


В селе Бай-Хаак «Юные друзья полиции» приняли присягу


• Архив выпусков
 

01.03.21

Март 1-криминалистерниң байырлалы


Аржаана Дандаа “Россияның дефектолог башкызы -2020”-ге 2-ги черни чаалап алган


Суд приставтары рейдини чоруткан

• Архив выпусков