Тывада шыырак футболистер озуп орар

Саяногорска 2007 чылда торуттунген оолдар аразынга «Ура каникулы» деп биче футбол турниринге Тывадан «Скиф» командазы киришкеш, ийиги черге толептиг болганнар. Турнирге ниитизи-биле 12 ангы командалар киришкен.
(Сюжет А.Куулар)


 

27.05.22

-Молодые стригали Пий-Хема применяют электрические и обычные ножницы.


-В столице Тувы открылись новые сетевые магазины группы «Красный Яр».


-Теперь в регионе будет отмечаться праздник тувинского парламентаризма.


• Архив выпусков
 

27.05.22

-Тывада 4 муң га черлерде өрттер демдеглеттинген


-Төп шериг округу өрттер өжүреринге дузалажып турар


– – Бузурукчуларның чаа аргазын приставтар сагындырганнар


• Архив выпусков