Тыва эки турачылар дугайында кинону тырттырар

Санкт-Петербургтун кино болгаш телевидение талазы-биле институдун дооскан аныяк режиссер Георгий Поротов тыва эки турачыларнын дугайында кинону тырттырар дээш белеткел ажылдарын чорудуп эгелээн. Бо хуннерде Кызылга келгеш, «Тыва эки турачыларнын салгалдары» хой-ниити организациязынын удуртукчузу Алексей Сундуй база национал музейнин эртем ажылдакчылары-биле ужурашкаш, сценарий бижииринге эргежок чугула материалдарны чыып алган.


 

27.05.22

-Молодые стригали Пий-Хема применяют электрические и обычные ножницы.


-В столице Тувы открылись новые сетевые магазины группы «Красный Яр».


-Теперь в регионе будет отмечаться праздник тувинского парламентаризма.


• Архив выпусков
 

27.05.22

-Тывада 4 муң га черлерде өрттер демдеглеттинген


-Төп шериг округу өрттер өжүреринге дузалажып турар


– – Бузурукчуларның чаа аргазын приставтар сагындырганнар


• Архив выпусков