Шагаан-Арыгда автошкола

Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыг хоорайга республиканың ДОСААФ ниитилелиниң автомобиль азы чолаачылар өөредиир школазының байырлыг ажыдыышкыны болган. Сөөлгү үш чылдар дургузунда хагдынган турган школанын курстарында ,бо хүннерде ,100 кижи бижидип алгаш, өөренип эгелей берген. Баштайгы доозукчулар болур 30 кижи келир 2017 чылдың январьда чолаачы азы автомашина башкарар шынзылгазын холга алыр.


 

30.06.22

-Открыто автобусное сообщение Кызыл-Кара-Хаак-Черби


-От Тувы весенним призывом отправились служить более 450 человек


– У кызылчан более 5 млн.рублей административных штрафов


• Архив выпусков
 

30.06.22

-Пособиелерни 2-3 неделя дургузунда төлеп эгелээр


-Кызылдың чаа прокурорун томуйлаан


– Урянхай ча адыгжыларының маргылдаазынга Тывадан команда киришкен


• Архив выпусков