Дээди Судка чаа кежигүннерни бадылаан

Тываның Дээди Судунуң шииткекчилер чөвүлелиниң кежигуннерин бадылаар түңнел соңгулда конференциязы болуп эрткен. Чаа кандидаттар-биле таныштырылгадан аңгыда, ооң мурнунда эвилелдиң кежигуннери ажылының түңнелдерин база таныштырган.


 

26.01.22

– Из-за пандемии Шагаа рекомендовано проводить в онлайн формате


– Зимовка скота в Туве проходит без потерь


-Республику посетили представители Красноярской филармонии


• Архив выпусков
 

26.01.22

– Тывада бир хонукта коронавирус аараан кижилерниң саны 300 чоокшулап эгелээн


– Школалар дистанциялыг өөредилгеже шилчий берген


– Бот идепкейниң ачызында 5 ажылчын олуттар тургустунган


• Архив выпусков