Кара-Хаакче кежиг ажыттынган

Кара-Хаактың дош кежиин албан езу-биле ажыткан. Хыналданың түңнелинде четпес чуулдер демдеглеттинмээн. 20 тонна чүъктуг автотранспорт кежип болур деп техниктиг актыны тургускан.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков