Солдат кижиниң айтырыглары

Декабрь 17-де Тываның куш-ажыл болгаш социал политика яамызынга 55-ки мотоадыгжылар бригадазының шериглериниң өг-булелериниң херээжен ээлери эрге чагырга толээлери-биле ужуражылга эрттирген. Кол тема: ажылче тургустунары, уруглар садтары, школа болгаш оон-даа өске социал деткимчениң айтырыгларын чугаалашкан.


 

30.06.22

-Открыто автобусное сообщение Кызыл-Кара-Хаак-Черби


-От Тувы весенним призывом отправились служить более 450 человек


– У кызылчан более 5 млн.рублей административных штрафов


• Архив выпусков
 

30.06.22

-Пособиелерни 2-3 неделя дургузунда төлеп эгелээр


-Кызылдың чаа прокурорун томуйлаан


– Урянхай ча адыгжыларының маргылдаазынга Тывадан команда киришкен


• Архив выпусков