Чаңгыс демниг Россия

«Чангыс демниг Россия» партиязының Дээди чөвүлелиниң кежигүнү, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Чаңгыс демниг Россия» партиязының даргазы Дмитрий Медведевтиң Тывада регионалдыг салбырының чон хүлээп алыр черинге янзы-бүрү айтырыгларлыг келген хамаатыларнын хүлээп алыышкынын чоруткан.


 

25.02.21

Шолбан Кара-оол дал ряд поручение социальному блоку правительства


Судебные приставы исследовали скорость сервиса по исполнительным производствам


В санаторий «Озеро Шира» направлено 106 детей из Тувы


• Архив выпусков
 

25.02.21

Кызылга дачаларга орук айыыл-халавын Чазак хыналдага алган


Мячылыг хоккейге Аксы-Барлык чемпион болган


Чөөн-Хемчикке «Чоннуң сүлдези» четкен

• Архив выпусков