Найысылалда чаагайжыдылга мөөрейин чарлаан

Кызылдын Төлээлекчилер Хуралының депутаттары, мэрияның ажыл-агый Департаментизи каът бажыннар даштының девискээрлерин болгаш хөй-ниитиниё дыштанылга черлерин чаагайжыдып тударынга мөөрейни чарлаан. Орус культура төвүнге хоорайның идепкейжилери, оран-сава ээлериниң эштежилгелери, башкарыкчы компанияларнын төлээлериниң киржилгези-биле конкурска хамаарышкан хуралды эрттирген.


 

03.03.21

Власти республики ожидают российский правительственный десант


Судебные приставы Тувы акцентируют работу по социальному блоку


Технический прогресс и наука, или как археологи используют дроны

• Архив выпусков
 

03.03.21

Тыванын экономика яамызы 2020 чылда шалыңы өзүлделиг адырларны тодараткан


63-кү «Кызылдың хүндүлүг хамаатызын» май 1-ге чедир бадылаар


«Чоннуң сүлдези» Тожу биле Тере-Хөлге чедер

• Архив выпусков