Найысылалда чаагайжыдылга мөөрейин чарлаан

Кызылдын Төлээлекчилер Хуралының депутаттары, мэрияның ажыл-агый Департаментизи каът бажыннар даштының девискээрлерин болгаш хөй-ниитиниё дыштанылга черлерин чаагайжыдып тударынга мөөрейни чарлаан. Орус культура төвүнге хоорайның идепкейжилери, оран-сава ээлериниң эштежилгелери, башкарыкчы компанияларнын төлээлериниң киржилгези-биле конкурска хамаарышкан хуралды эрттирген.


 

27.01.23


-Сегодня прокуратура Тувы подводит итоги работы за год


-В Туве посещаемость современных библиотек выросла на 40%


-В Туве вышли в свет мемуары о тувинских добровольцах


• Архив выпусков
 

27.01.23


-Тес-Хемден дорамчылаткан оолду Кызылда эмнеп турар


-Чаа хүрээде Шагаада ажыдыышкынга белеткенип турар


-Чаа уруглшар садын ажыткан


• Архив выпусков