Айыыл чок школа автобузу

Республиканыё немелде өөредилге төвүнге чаштарны айыыл чок аргыштырарын сайгарган семинар болган. Школачыларны аай-дедир аргыштырып турар автобустарны хайгаараар доктаамал хыналда чок. Улуг кижилерниё организас чок чоруу дээш, бир дугаар ээлчегде, бичии чаштар когарап турар.


 

01.03.21

Минобразования Тувы провело акцию «Пожарный извещатель – многодетным семьям»


Туве завершено следствие по делу ОПГ


В селе Бай-Хаак «Юные друзья полиции» приняли присягу


• Архив выпусков
 

01.03.21

Март 1-криминалистерниң байырлалы


Аржаана Дандаа “Россияның дефектолог башкызы -2020”-ге 2-ги черни чаалап алган


Суд приставтары рейдини чоруткан

• Архив выпусков