Алдарлыг спортчунуң чырык адынга

Март 25-те Улуг-Хем кожууннуң Хайыракын суурга ТР-ниң күш культуразының болгаш спорттун алдарлыг ажылдакчызы, СССР-ниң, Россиянын болгаш Тываның күш культуразының тергиини, хостуг хурешке СССР-ниң спорт мастери, бүгү Эвилел чергелиг судья деп бедик аттарның эдилекчизи Владимир Сумакинович Биче-оолдуё 70 харланынга тураскааткан сактыышкын кежээзин эрттирген.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков