ИХЯ сайыды Александр Лобанов отчедун берген

Тыва Республиканың Дээди Хуралының 6-гы сессиязының 3-кү хуралы болган. үун чурумунче 43 айтырыгны киирген. Корум-чурум камгалаарынга хамаарышкан айтырыг чугула черни ээлээн болгаш депутаттар иштики херектер сайыды Александр Лобановка хой айтырыгларны салган


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков