Чадаанада чаа эът бүдүрүлгези ажылдап эгелээн

Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайда чаа эът болбаазырадыр бүдүрүлге продукцияны үндүрер шынзылгазын ап алган.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков