Медээ 27 04 17 13:14

27.04.17 Тываның Чазааның чоруткан ажылының түңнелдериниң чонга таныштырылгазы доозулган. Рустам Чудаан-оолду Улуг-Хем кожууннуң чагырга даргазынга томуйлаан. Национал театрга Россияның композиторлар эвилелиниң Тывада регионалдыг салбырының концерти болган.


27.04.17

Тываның Чазааның чоруткан ажылының түңнелдериниң чонга таныштырылгазы доозулган.


Рустам Чудаан-оолду Улуг-Хем кожууннуң чагырга даргазынга томуйлаан.


Национал театрга Россияның композиторлар эвилелиниң Тывада регионалдыг салбырының концерти болган.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков