Хамның салым-чолу

Тыванын Улустун чогаалчызы, төөгү эртемнериниң доктору, Монгуш Борахович Кенин-Лопсан «Хамның салым-чолу» деп номун чырыкче үндурген. Чогаалчының кол маадыры – улуг хам чораан Хандыжап Куулар Медикеевна. Авторнуң кырган-авазы. Улуг хамнын адын улус адавас, «Дээр Хамы» дээр чораан. Автор кырган-авазыныё чуртталгазында таваржып турган каржы-дошкун амыдыралын бижээн.


 

03.03.21

Власти республики ожидают российский правительственный десант


Судебные приставы Тувы акцентируют работу по социальному блоку


Технический прогресс и наука, или как археологи используют дроны

• Архив выпусков
 

03.03.21

Тыванын экономика яамызы 2020 чылда шалыңы өзүлделиг адырларны тодараткан


63-кү «Кызылдың хүндүлүг хамаатызын» май 1-ге чедир бадылаар


«Чоннуң сүлдези» Тожу биле Тере-Хөлге чедер

• Архив выпусков