Чоннуң оолдарының Дөгээже чадазы

«Чоннуң оолдары» шимчээшкинниң идепкейжилери «Элээр чоруктун чадазы» деп акцияны чорудуп эгелээн. Апрель 23-те Дөгээ дааның бажынче үнер чаданы хөй кижи идепкейлии-биле кылып кирипкен. Ниитизи-биле чоннун оолдары чадаг кижилерге эптиг байдалды тургузуп, 3 муң ажыг текпелерни дагның шышпык бажынга чедир үндүр кылырын планнап турар.


 

08.03.21

Сегодня власти и службы республики готовятся к предстоящему паводку


Коммунальщики Кызыла не везде убирают снег с крыш и тротуарный лёд


Михаил Мурашко обещал ускорить поставку в Туву вакцину и лекарства

• Архив выпусков
 

08.03.21

Март 8 – Бүгү делегейниң херээженнер хүнү


Тыва Кострома облазы-биле культурлуг кады ажылдажылга дугуржулгазын чарган


55 –ки мотоадыгжы бригадада коронавируска удур тарылга эгелээн

• Архив выпусков